Asigurari de raspundere civila

Nu exista o clasificare unanim acceptata a asigurarilor de raspundere civila. Totusi, o abordare buna ne poate conduce la identificarea urmatoarelor categorii de asigurari de raspundere:

 • Raspunderi generale
 • Raspunderi profesionale
 • Raspunderea administratorilor si directorilor executivi (D&O)
 • Alte raspunderi

1.Raspunderi generale:

Raspunderile generale reprezinta un pachet destinat persoanelor juridice, cuprinzand:


- Raspunderea publica

Obiectul asigurarii de raspundere publica (Public Liability) il constituie acoperirea daunelor cauzate tertilor de fapta comisa de catre asigurat, pentru care acesta raspunde civil, conform legii.
Riscuri acoperite in legatura cu care asigurarea valideaza sunt cele de producere a urmatoarelor evenimente asigurate: daune materiale si/sau vatamari corporale ori deces, precum si pierderi financiare, respectiv cheltuieli de judecata.

- Raspunderea producatorului

Obiectul asigurarii de raspundere a producatorului (raspunderea pentru produse – Products Liability) il constituie acoperirea prejudiciilor cauzate unor terte persoane de sau in legatura cu produsele rezultate din activitati cuprinse in obiectul de activitate al asiguratului, care au fost precizate in cererea de asigurare anexata la polita si care reprezinta o consecinta directa a utilizarii sau consumului produsului care reprezinta obiectul afacerii asiguratului.
Riscurile acoperite in legatura cu care asigurarea valideaza sunt cele de producere a urmatoarelor evenimente asigurate: daune materiale si/sau vatamari corporale ori deces, precum si pierderi financiare, respectiv cheltuieli de judecata.
Sursele de greseli (erori sau omisiuni) in fabricarea produselor pot fi urmatoarele:

 • greseli de proiectare
 • greseli de fabricatie (constructie, tehnologie, executie, montaj, reglaj, control)
 • greseli in instructiuni (documentatia de insotire)

- Raspunderea angajatorului fata de angajati

Obiectul asigurarii de raspundere a angajatorului il constituie preluarea raspunderii civile a asiguratului, in calitatea sa de angajator, pentru daune cauzate din culpa angajatilor sai.
Aceasta asigurarea prezinta unele particularitati, despre care cele mai importante sunt urmatoarele:

 • beneficiarul asigurarii nu este un tert oarecare, ci are calitatea de angajat al asiguratului, in baza unui contract individual de munca, conventie civila, contract de prestari servicii, contract de scolarizare, conventie de efectuare a practicii profesionale; deci notiunea de angajat cuprinde salariatii (permanenti, temporari, sezonieri, zilieri), inclusiv cand lucreaza ca personal detasat, colaboratori, ucenici, persoanele aflate in practica (elevi, studenti etc.)
 • in cazul prejudiciilor corporale ale angajatilor, despagubirea datorata se acorda in completarea asigurarilor sociale si nu in locul acestora.

Prejudiciile acoperite sunt cele cauzate angajatilor ca o consecinta directa a neglijentei angajatorului in asigurarea unui mediu si a unor conditii de munca conform normelor in domeniu, si se refera la pagube produse bunurile angajatilor, vatamari corporale si cheltuieli necesare pentru refacerea documentelor originale ale angajatilor ( carti de munca, diplome, acte de identitate , etc) care au fost distruse din culpa angajatorului.

- Raspunderea fata de mediu

Obiectul asigurarii de raspundere fata de mediu il constituie acoperirea daunelor cauzate tertilor din culpa, datorate producerii unui eveniment poluant in interiorul amplasamentului asigurat si pentru care asiguratul raspunde civil, conform legii.
Riscurile asigurate in legatura cu care asigurarea este valabila sunt cele de producere a daunelor materiale, precum si a vatamarilor corporale, inclusiv deces.

2.Raspunderi profesionale:

Daca esti medic, farmacist, asistent medical, medic veterinar, avocat, notar, administrator judiciar, lichidator, auditor, arhitect, inginer constructor, proiectant , operator transporturi, expert contabil, contabil autorizat sau broker de asigurare, traducator, executor judecatoresc, consilier juridic, te vei convinge ca asigurarea de Raspundere Civila Profesionala a fost creata special pentru TINE.
Obiectul asigurarilor de raspundere profesionala il constituie acoperirea daunelor cauzate beneficiarilor serviciilor profesionale, cu care prestatorii au incheiat un contract, fie ca acesta este in forma scrisa sau nu, de fapta comisa din culpa de catre asigurat in cadrul exercitarii profesiunii sale, pentru care acesta raspunde civil conform legii.

3.Raspunderea administratorilor si a directorilor executivi:

Incheierea politei de raspundere a administratorilor si directorilor executivi a devenit obligatorie prin Legea nr 441/27.11.2006. In pofida terminologiei folosite in cadrul Legii 441, aceasta asigurare nu este una de raspundere profesionala, deoarece nu exista profesia de director sau administrator. Numele original al asigurarii este Directors and Officers Liability (D&O).
Obiectul asigurarii D&O il constituie acoperirea daunelor cauzate societatii pe care o administreaza/conduc sau/si tertilor, prin fapta comisa din culpa de catre asigurati cu prilejul exercitarii functiei, pentru care acestia raspund civil, conform legii.

Cine sunt D&O?

D&O sunt in principiu persoane individuale care:

 • supravegheaza si conduc o afacere
 • au rolul de a proiecta strategia generala si operatiunile firmei
 • au putere de decizie la nivelul companiei
 • au responsabilitatea de a mentine firma ca entitate viabila.

Totusi, exista posibilitatea ca administratorii sa fie si persoane juridice, deoarece exista societati comerciale care au ca obiect de activitate administrarea afacerilor, care administreaza pe baza de contract societati comerciale.

Fata de cine sunt responsabili D&O?

D&O sunt responsabili fata de:

 • actionari/investitori
 • creditori
 • tertii cu care compania condusa intra in afaceri
 • angajatii

Oricare dintre cei mentionati mai sus se pot indrepta impotriva D&O daca faptele acestora le creeaza prejudicii.

Pe cine protejeaza polita D&O?

Polita D&O protejeaza atat pe administratorii si directorii executivi care au incheiat o asemenea polita, cat si societatile conduse de acestia (deoarece , in situatia in care sunt adresate companiei plangeri in legatura cu fapte prin care D&O au cauzat prejudicii tertilor mentionati mai sus, compania va plati despagubiri in numele D&O, urmand sa se indrepte cu regres impotriva acestora, dar daca acestia nu beneficiaza de polite de asigurare si nu pot plati prejudiciul , partial sau in intregime, compania va ramane prejudiciata).

Cine achizitioneaza polite D&O?

Politele D&O pot fi achizitionate atat de D&O ca persoane, fie acestea persoane fizice sau persoane juridice, dar si de compania condusa. Unii D&O conditioneaza acceptarea pozitiei respective de achizitionarea politei in favoarea lor de catre companie.

4.Alte raspunderi :

In acesta categorie de asigurari vom regasi toate acele raspunderi care nu fac parte din nici una dintre celelalte 3 categorii mai sus descrise.
Exemple de asemenea raspunderi pot fi urmatoarele:

 • raspunderea personelor fizice
 • raspunderea proprietarilor sau a detinatorilor temporari de caini
 • raspunderea agentiilor de turism
 • raspunderea pentru locatiune, respectiv raspunderea locatarului (chirias) fata de locator si raspunderea locatorului fata de locatar (chirias)
 • raspunderea societatilor de paza pentru obiective, bunuri, valori, persoane
 • raspunderea prestatorului de servicii
 • raspunderea service-urilor auto
 • raspunderea structurilor de primire turistice (hoteluri, moteluri, etc)
 • raspunderea transportatorului rutier si feroviar (fata de calatori si bagaje)
 • raspunderea operatorilor de manevra feroviara
 • raspunderea pentru activitati conexe transporturilor rutiere (autogara, agentie de voiaj, colectare/expediere/distributie marfuri, intermediere in transporturi rutiere de marfuri sau persoane)
 • raspunderea civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de autovehicule si utilaje nesupuse inmatricularii
 • excedentul RCA
 • etc.